Therapie
Kinesitherapie

Kinesitherapie

De kinesitherapeut richt zich voornamelijk op het menselijk bewegen, het behoud en het vergroten van de kwaliteit ervan.

plaats voor extra info: frequentie, vertrouwelijkheid, bij wie je dit kan doen


Wat?

Kinesitherapie is een specifiek beroep met een breed profiel. De kinesitherapeutische hulpverlening richt zich in het algemeen op het behoud en het vergroten van de kwaliteit van het bewegen. Ze is van toepassing op mensen met een variabele zorggraad en zorgbehoeften, ongeacht de leeftijd en de levensfasen waarin zij zich bevinden. De kinesitherapie wordt hoofdzakelijk toegepast op kortdurende lichamelijk klachten, maar is ook binnen andere domeinen zijn werkzaam, zoals de palliatieve zorg en psychomotorische en psychiatrische zorgverlening.

Het besef van goede samenwerking en afstemming met alle zorgverstrekkers dringt zich meer en meer op. Binnen de zorgverlening hebben artsen en kinesitherapeuten ieder hun eigen benaderingswijze waardoor de medische en de kinesitherapeutische zorg elkaar aanvullen. Volgens de wettelijke bepalingen werkt de kinesitherapeut vandaag nog steeds op basis van een medisch voorschrift.

Hoe?

Na het afnemen van een anamnese(vragenlijst) werkt de kinesitherapeut samen met de patiënt aan zijn herstel via de meest aangewezen en haalbare technieken. We werken vnml manueel met massages, mobilisaties en oefeningen. In sommige gevallen zal er ook een ultrasonbehandeling, electrotherapie, warmte of koude worden toegepast… Het hervatten van de dagelijkse activiteiten, sport en hobby is het streefdoel. Indien nodig wordt de patiënt binnen of buiten de praktijk doorverwezen voor verder onderzoek of behandeling.

Toepassingen?

  • sportletsels
  • herstel en revalidatie na operatie/trauma
  • peesontstekingen
  • rugschool